AKW4

Zamyślenia pasyjne oraz wiersze – nowe publikacje ks. Krzysztofa Pawliny

Opowieści krzyża” to zbiór wielkopostnych refleksji ks. Krzysztofa Pawliny.

 Gdyby krzyż umiał mówić, byłby najcenniejszym świadkiem historii zbawienia. To on dotykał Chrystusa w najważniejszym momencie historii. W niego wsiąkała krew Zbawiciela, zanim Ciało Pańskie stało się pokarmem dla miliardów uczniów. Słyszał nie tylko ostatnie słowa Pana, ale czuł bicie Jego serca i napięcie Jego mięśni. Dlatego warto słuchać opowieści krzyża i odkrywać jego przesłanie – pisze autor. Wśród siedmiu rozdziałów poruszone są między innymi zagadnienia samotności, bezsilności, przebaczenia.

Natomiast „Jeżeli wiersz to teraz” to zbiór bardzo intymnych spotkań poetyckich, do których wstęp napisał śp. Ernest Bryll:

Nie będę oceniał Twoich wierszy (…). Działasz skutecznie, potrafisz być bardzo dobrym organizatorem, pedagogicznym księdzem. O samym kapłaństwie nie mówię. To wielka tajemnica wezwania. Ale jest ten Kościół nasz i kulawym zgromadzeniem. Więc po uszy tkwisz w robocie, tęskniąc za wagarami, za czasem dla wierszy (…). Poezja to coś dziwnego, krótki błysk innego w codzienności, acz uwierającej. Ale musi być ten obszar codzienny, żeby ten błysk był czymś tak innym.

Zachęcamy do zapoznania się z tym światłem, które rozjaśnia codzienność.

W jednym z utworów ks. Pawlina pisze:

Wyciszony telefon
Wyciszona wrażliwość
Wyciszone serce
Sygnały nie docierają

Kto odbierze mój niepokój

Sięgnięcie po „Opowieści krzyża” oraz tomik wierszy daje szansę włączenia tego, co wyciszone, zagłuszone, niedostępne.

Publikacje są dostępne w wydawnictwie Sióstr Loretanek:

https://sklep.loretanki.pl/produkt/jezeli-wiersz-to-teraz/

https://sklep.loretanki.pl/produkt/opowiesci-krzyza-zamyslenia-pasyjne/