AKW4

Wnioski o stypendia pomocy materialnej (socjalnego, dla osób niepełnosprawnych, Rektora dla najlepszych studentów) z kompletną dokumentacją można składać do 21 października 2023 do OKS-KONIN

Za kompletność wniosku odpowiada student, proszę więc dokładnie przeczytać regulamin i załączniki.

https://www.akademiakatolicka.pl/sprawy-socjalne/aktualnosci/