AKW4

Wykaz seminariów naukowych

WYKAZ  PRZEDMIOTÓW Z SEMINARIUM NAUKOWEGO 

Pismo Święte

Teologia dogmatyczna

Teologia moralna

Teologia liturgii 

Teologia fundamentalna

Teologia pastoralna 

Teologia rodziny 

Historia Kościoła 

Katechetyka

Prawo kanoniczne

Teologia duchowosci 

Patrologia