AKW4

Program studiów Teologia ogólna z przygotowaniem pedagogiczno-katechetycznym

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

2023/2024

SMGR

   A.     Przedmioty podstawowe – kanon

l.p.

 przedmiot

ECTS

forma

zaliczenia

godz. / sem.

 

1

biblistyka NT: pisma Pawłowe (w. + ćw.)

5

E

30

 

2

lektorat języka starożytnego IV

3

ZO

30

 

3

lektorat języka nowożytnego IV

3

ZO

30

 

4

teologia dogmatyczna: chrystologia (w. + ćw.)

6

E

30

 

5

teologia dogmatyczna: soteriologia (w. + ćw.)

4

E

15

 

6

teologia moralna szczegółowa: sakramenty

(w. + ćw.)

6

E

30

 

7

historia filozofii: Nowożytność i Współczesność

(w. + ćw.)

6

E

30

 
 

RAZEM:

33

 

195

 
 • lektorat języka nowożytnego: język angielski
 • lektorat języka starożytnego: język łaciński
B1. Przedmioty kierunkowe – kanon

l.p.

 przedmiot

ECTS

forma

zaliczenia

godz. / sem.

1

historia Kościoła: Starożytność (w. + ćw.)

6

E

30

2

historia Kościoła: Średniowiecze (w. + ćw.)

6

E

30

3

teologia duchowości (w. + ćw.)

6

ZO

30

4

teologia pastoralna (w. + ćw.)

5

E

30

 

RAZEM:

23– t. ogólna

120

120 – t. ogólna

 • Blok B1 – za przedmioty teologiczne - 60 ECTS
 • przy wyborze teologii ogólnej, przedmioty z możliwością wyboru - 2 ECT
B2. Przedmioty kierunkowe

l.p.

przedmiot

ECTS

forma

zaliczenia

godz. / sem.

1

katolicka nauka społeczna (w. + ćw.)

5

ZO

30

2

w prowadzenie do prawa kanonicznego i elementy prawa wyznaniowego (w. + ćw.)

1

ZO

15

 

RAZEM:

6

 

45

 • Blok B 2 – za przedmioty z dyscypliny teologicznej - 5 ECTS

 

C1. Przedmioty specjalizacyjne z teologii ogólnej

l.p.

 przedmiot

ECTS

forma

zaliczenia

godz. / sem.

1

kosmologia: chrześcijańska wizja świata (w. + ćw.)

3

E

15

2

seminarium magisterskie

5

ZO

30

3

wykład monograficzny VI

3

ZO

15

 

Razem:

11

 

60

 • W bloku C 1 – za przedmioty z teologiczne, minimalnie 40 ECTS
 • Przedmioty z możliwością wyboru – 87 ECTS, przy wyborze C1
 • Seminarium magisterskie z przedmiotów: duchowość chrześcijańska, historia Kościoła, katechetyka I, katechetyka II, prawo kanoniczne, teologia biblijna, teologia ogólna

C2. Przedmioty specjalizacyjne z katechetyki

l.p.

 przedmiot

ECTS

forma

zaliczenia

godz. / sem.

 

1

 dydaktyka: ogniwa procesu kształcenia (w.)

     2

ZO

   15

  n/p

2

katechetyka materialna (w. + ćw.)

4

E

30

n/p

3

katechetyka szczegółowa (w. + ćw.)

5

E

30

n/p

4

wykład monograficzny IV z zakresu przygotowania pedagogicznego

3

ZO

15

 

Razem:

9

 

60

 

 • Blok C2 – za przedmioty teologiczne - 16 ECTS
 • Przedmioty z możliwością wyboru - 88 ECTS, przy wyborze C2
 • Seminarium magisterskie z przedmiotów: duchowość chrześcijańska, historia Kościoła, katechetyka I, katechetyka II, prawo kanoniczne, teologia biblijna, teologia ogólna

 

Podsumowanie dla specjalności „teologia ogólna”

 

GRUPA PRZEDMIOTÓW

ECTS

godziny zajęć

 

1

 

przygotowanie pracy magisterskiej

20

   

2

 

przygotowanie egzaminu ex universa theologia

5

   

Wykaz skrótów:

A - udział w zajęciach dydaktycznych, opracowanie treści wykładu i przygotowanie do egzaminu

B - praca własna z lekturą

C - przygotowanie wystąpienia ustnego

ćw. - ćwiczenia

E – egzamin

ECTS szczeg. – ECTS rozpisane szczegółowo

p. – punkty ECTS

t. – teologia

w. – wykład

Z – zaliczenie bez oceny

ZO – zaliczenie z oceną

 

 

REALIZACJA PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO ( program ogólny)

 

B.1. psychologia - 90 h

B.2. pedagogika – 0 h

C. podstawy dydaktyki i emisja głosu – razem 60 h

D.1 dydaktyka przedmiotu (czyli katechetyka) - 150 h

psychologia ogólna - 15 h

2 ECTS

pedagogika szkolna

2 ECTS

podstawy dydaktyki    (w. 10 h + ćw. 5 h)

3 ECTS

katechetyka szczegółowa       (w. 15 h + ćw. 15 h)

5 ECTS

psychologia ogólna - konwersatorium w kontekście praktyk zawodowych - 15 h

3 ECTS

pedagogika szkolna – konwersatorium w kontekście praktyk zawodowych – 15 h

2 ECTS

emisja głosu - 30 h

4 ECTS

katechetyka materialna - 30 h

4 ECTS

psychologia osobowości -15h

 

3 ECTS

pedagogika ogólna -15 h

 

2 ECTS

dydaktyka: ogniwa procesu kształcenia- 15 h

2 ECTS

metodyka nauczania religii w. + ćw.  (w. 15 h + 30 h ćw.)

5 ECTS

psychologia rozwojowa w + ćw. - 30 h

4 ECTS

Pedagogika ogólna – konwersatorium w kontekście praktyk zawodowych – 15 h

2 ECTS

 

katechetyka fundamentalna- 30h

 

4 ECTS

psychologia: psychologiczne prawidłowości rozwoju młodzieży – konwersatorium w kontekście praktyk zawodowych - 15 h

2 ECTS

pedagogika: uwarunkowania prawne - 15 h

2 ECTS

 

wykład monograficzny (z katechetyki): katechetyka: przygotowanie nauczycieli religii do pracy w zlaicyzowanym środowisku-15 h

3 ECTS

 

elementy pedagogiki specjalnej – 15 h

2 ECTS

   

B1 - razem 14 ECTS

B2 - razem 12 ECTS

C - razem 9 ECTS

D1 - razem 21 ECTS

 

Specjalność katechetyka120 h za pozytywnie ocenioną praktykę pedagogiczną w zakresie nauczania

religii w szkole + 30 h za pozytywnie ocenioną praktykę psychologiczno-pedagogiczną – razem 6 ECTS