AKW4

program SMGR

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

Studia magisterskie

A.     Przedmioty podstawowe – kanon

l.p.

 przedmiot

ECTS

forma

zaliczenia

godz. / sem.

 

1

biblistyka NT: ewangelie synoptyczne (w. + ćw.)

5

E

30

2023/2024

(N/D 6

2

lektorat języka starożytnego IV

3

ZO

30

23/24

3

lektorat języka nowożytnego IV

3

ZO

30

23/24

4

teologia dogmatyczna: chrystologia (w. + ćw.)

6

E

30

2023/2024

5

teologia dogmatyczna: soteriologia (w. + ćw.)

4 p.

E

15

2023/2024

6

teologia moralna szczegółowa: sakramenty

CNOTY

6

E

30

ND 5,6

  • lektorat języka nowożytnego: język angielski
  • lektorat języka starożytnego: język łaciński
B1. Przedmioty kierunkowe – kanon

l.p.

 przedmiot

ECTS

forma

zaliczenia

godz. / sem.

 

1

historia Kościoła: Starożytność (w. + ćw.)

6

E

30

2023/2024

2

historia Kościoła: Średniowiecze (w. + ćw.)

6

E

30

2023/2024

3

Teologia pastoralna (w. + ćw.)

5

E

30

2023/2024

 

RAZEM:

17 – t. ogólna

 

90– t. ogólna

 

B2. Przedmioty kierunkowe

l.p.

przedmiot

ECTS

forma

zaliczenia

godz. / sem.

 

1

katolicka nauka społeczna (w. + ćw.)

5

ZO

30

2023/2024

+ TP

2

w prowadzenie do prawa kanonicznego i elementy prawa wyznaniowego (w. + ćw.)

1

ZO

15

N/D ROK 5.6

 

RAZEM:

6

 

45

 

  • Blok B 2 – za przedmioty z dyscypliny teologicznej - 5 ECTS

 

C1. Przedmioty specjalizacyjne z teologii ogólnej

l.p.

 przedmiot

ECTS

forma

zaliczenia

godz. / sem.

 

1

kosmologia: chrześcijańska wizja świata (w. + ćw.)

3

E

15

2023/2024

2

seminarium magisterskie I-VI

5

ZO

30

 
           
 

Razem:

8

 

45

 

C2. Przedmioty specjalizacyjne z katechetyki

l.p.

 przedmiot

ECTS

forma

zaliczenia

godz. / sem.

 

 

1

katechetyka szczegółowa (w. + ćw.)

5

E

30

2023/2024

1-4

 

2

pedagogika ogólna - konwersatorium w kontekście praktyk zawodowych

2

ZO

15

2023/2024

 

3

podstawy dydaktyki (w. + ćw.)

3

E

15

  10 w. + 5 ćw.

n/p

 

4

psychologia ogólna – konwersatorium w kontekście praktyk zawodowych

3

ZO

15

2023/2024

 

5

seminarium magisterskie III-VI

5

ZO

30

   

 

  6

 

przygotowanie pracy magisterskiej

20

 

2023/2024

  7

 

przygotowanie egzaminu ex universa theologia

5

 

2023/2024

    Wykaz skrótów:

A - udział w zajęciach dydaktycznych, opracowanie treści wykładu i przygotowanie do egzaminu

B - praca własna z lekturą

C - przygotowanie wystąpienia ustnego

Cykl A – rok parzysty/rok nie parzysty

Cykl B – rok nie parzysty/rok parzysty

ćw. - ćwiczenia

E – egzamin

ECTS szczeg. – ECTS

p. – punkty ECTS

t. – teologia

w. – wykład

Z – zaliczenie bez oceny

ZO – zaliczenie z oceną

 

REALIZACJA PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO

 

B.1. psychologia - 90 h

B.2. pedagogika – 0 h

C. podstawy dydaktyki i emisja głosu – razem 60 h

D.1 dydaktyka przedmiotu (czyli katechetyka) - 150 h

psychologia ogólna - 15 h

2 ECTS

pedagogika szkolna

2 ECTS

podstawy dydaktyki    (w. 10 h + ćw. 5 h)

3 ECTS

katechetyka szczegółowa       (w. 15 h + ćw. 15 h)

5 ECTS

psychologia ogólna - konwersatorium w kontekście praktyk zawodowych - 15 h

3 ECTS

pedagogika szkolna – konwersatorium w kontekście praktyk zawodowych – 15 h

2 ECTS

emisja głosu - 30 h

4 ECTS

katechetyka materialna - 30 h

4 ECTS

psychologia osobowości -15h

 

3 ECTS

pedagogika ogólna -15 h

 

2 ECTS

dydaktyka: ogniwa procesu kształcenia- 15 h

2 ECTS

metodyka nauczania religii w. + ćw.  (w. 15 h + 30 h ćw.)

5 ECTS

psychologia rozwojowa w + ćw. - 30 h

4 ECTS

Pedagogika ogólna – konwersatorium w kontekście praktyk zawodowych – 15 h

2 ECTS

 

katechetyka fundamentalna- 30h

 

4 ECTS

psychologia: psychologiczne prawidłowości rozwoju młodzieży – konwersatorium w kontekście praktyk zawodowych - 15 h

2 ECTS

pedagogika: uwarunkowania prawne - 15 h

2 ECTS

 

wykład monograficzny (z katechetyki): katechetyka: przygotowanie nauczycieli religii do pracy w zlaicyzowanym środowisku-15 h

3 ECTS

 

elementy pedagogiki specjalnej – 15 h

2 ECTS

   

B1 - razem 14 ECTS

B2 - razem 12 ECTS

C - razem 9 ECTS

D1 - razem 21 ECTS

Specjalność katechetyka120 h za pozytywnie ocenioną praktykę pedagogiczną w zakresie nauczania

religii w szkole + 30 h za pozytywnie ocenioną praktykę psychologiczno-pedagogiczną