AKW4

Podyplomowe Studia Teologiczno-Katechetyczne 2023/2024 Program Studiów

Ramowy Program

Przygotowanie katechetyczno – pedagogiczne

Przedmiot

Moduł

Rok akademicki /traktat

wykład

ćwiczenia

ECTS

Katechetyka fundamentalna

D

 

30

 

2

Katechetyka  materialna

D

 

30

 

2

Katechetyka szczegółowa

D

2023/2024

15

15

1

Metodyka nauczania religii

D

 

15

30

2

Katechetyka - przygotowanie nauczycieli religii do pracy zlaicyzowanym środowisku

D

 

15

 

1

Łącznie 150 godz. w Module D  9 pkt. ECTS

Emisja głosu

C

 

15

15

1

Podstawy dydaktyki

C

2023/2024 N/P

10

5

1

Dydaktyka – Ogniwa procesu kształcenia

C

 

15

 

1

Łącznie 60 godz. w Module C 3 pkt . ECTS

Pedagogika ogólna

B2

 

15

 

1

Pedagogika ogólna – konwersatorium w kontekście praktyk zawodowych

B2

   

15

1

Pedagogika szkolna

B2

 

15

 

1

Pedagogika szkolna – konwersatorium w kontekście praktyk zawodowych

B2

   

15

0,5

Pedagogika uwarunkowania prawne

B2

 

15

 

1

Pedagogika specjalna – konwersatorium

B2

   

15

0.5

Łącznie 90 godz. w Module B2 5 pkt. ECTS

Psychologia ogólna

B1

 

15

 

1

Psychologia ogólna – konwersatorium w kontekście praktyk zawodowych

B1

2023/2024

 

15

1

Psychologia osobowości

B1

 

15

 

1

Psychologia rozwojowa

B1

 

15

15

1

Psychologia: Psychologiczne prawidłowości rozwoju młodzieży – konwersatorium w kontekście praktyk zawodowych

B1

   

15

1

Łącznie 90 godz. w Module B1 5 pkt. ECTS

Praktyki pedagogiczne

D

   

120

 

Praktyki psychologiczne

D

   

30

 

Łącznie 150 godz. w Module D  6 pkt. ECTS

Razem Moduły D,C, B + praktyki 390 + 150= 540 godzin  28 pkt. ECTS

 

Przygotowanie teologiczne

 

Przedmiot

Moduł

 

wykład

ćwiczenia

ECTS

Biblia w katechezie/Teologia biblijna

A

I Introdukcja biblijna z elementami geografii i historii biblijnej

II Ewangelie synoptyczne

70

15

6

Teologia dogmatyczna

  

A

 

65

 

5

Teologia moralna

A

 

30

 

2

Teologia moralna fundamentalna

   

30

 

2

Teologia fundamentalna

A

 

45

 

3

Teologia duchowości

A

2023/2024

15

15

2

Teologia prawa

A

2023/2024

15

15

2

Religioznawstwo

A

 

15

15

2

Liturgika

A

2023/2024

15

 

1

Formacja liturgiczna

A

2023/2024

 

45

2

Katolicka Nauka Społeczna Kościoła

A

2023/2024

30

15

3

Historia Kościoła

A

 2023/2024

30

 

2

Łącznie 480 godz.  w Module A 32 pkt. ECTS