AKW4

Etyka podyplomowa - program

Etyka Podyplomowa dla Nauczycieli

R. A 2023/2024 semestr III

Lp.

Nazwa przedmiotu

Wykład

(godz.)

 

Ćwiczenia

(godz.)

Punkty ECTS

 

Moduł A - przedmioty teologiczne (480g.)

     

1.

Etyka szczegółowa społeczna

30

 

6

2.

Nauczyciel wobec wybranych problemów współczesnej młodzieży

30

 

6

3.

Metodyka nauczania etyki

30

 

6

4.

Analiza tekstu filozoficznego

30

 

6

 

Praktyki

90

 

24