AKW4

Rok akademicki 2017 / 2018

Rok akademicki 2017/2018

    Studium Teologii w Koninie, stało się okazją do złożenia Bogu dziękczynienia podczas uroczystej Mszy św., którą sprawowano dnia 23 czerwca 2018r, Liturgii, przewodniczył ks. dr Rafał Zieliński - Dyrektor Studium, Słowo Boże wygłosił ks. Artur Krzyżanowski - duszpasterz rodzin diecezji włocławskiej. Kaznodzieja wskazał na wielką potrzebę zaangażowania się na rzecz posługi wobec małżeństw i rodzin.

   Podkreślił, że osoby przygotowujące się do zawarcia sakramentu małżeństwa często bardziej zwracają uwagę na piękny wystrój kościoła, niż na osobiste przygotowanie do tego ważnego momentu, który rozpoczyna nowy etap w życiu. Niestety ma to swoje smutne konsekwencje, gdyż okazuje się, że małżonkowie coraz częściej nie radzą sobie z  codziennymi trudnościami, a współczesną plagą są coraz częstsze rozpady związków małżeńskich! Rodzi to naglącą potrzebę zaangażowania się w duszpasterstwo rodzin, do którego bardzo dobrze przygotowuje Studium Teologii w Koninie, kształcące przyszłych doradców życia rodzinnego.
   Warto podkreślić, że w Eucharystii, oprócz studentów i zaproszonych gości, licznie wzięły udział rodziny absolwentów Teologii Podyplomowej dla Nauczycieli oraz Studium Życia Małżeńsko-Rodzinnego, które z pewnością przez cały czas studiów były dla nich wielkim wsparciem.
    Po Mszy św. nastąpiła druga część uroczystości, która związana była z wręczeniem dyplomów absolwentom. Należy podkreślić, że są to pierwsi studenci nowych kierunków podyplomowych, którzy po reorganizacji Studium w roku 2016, rozpoczęli swoją dwuletnią naukę w murach Uczelni. Zwieńczeniem tego wysiłku było otrzymanie dyplomów, odpowiednio do kierunku studiów. Dyplomy te uprawniają do podjęcia nauczania lekcji religii w szkołach podstawowych oraz do zaangażowania się w duszpasterstwo rodzi i pracę w poradniach życia rodzinnego.
    Bardzo wzruszający moment stanowiły podziękowania absolwentów. Wyrazili oni swoja wielką wdzięczność wobec Władz Uczelni, Profesorów i Pracowników administracyjnych, za trud włożony w jak najlepsze przygotowanie, teoretyczne i praktyczne, do podjęcia przyszłej posługi w Kościele. Miało to swój wyraz w przytoczeniu słów św. Jana Pawła II, który opuszczając Ojczyznę powiedział: „Cóż powiedzieć, żal odjeżdżać”, a studenci mówią: „żal odchodzić, ze Studium w Koninie!”.
     Życząc wszystkim dobrych wakacji, zachęcamy do zapoznania się z ofertą Studium Teologii w Koninie, które w przyszłym roku będzie obchodzić swój srebrny jubileusz - 25 lecia istnienia!