AKW4

25-lecie Studium Teologii w Koninie

Na progu Adwentu, w kościele św. Maksymiliana w Koninie, 30 listopada br., wspólnota akademicka Studium Teologii w Koninie, pod przewodnictwem biskupa włocławskiego Wiesława Meringa zgromadziła się na Eucharystii, aby dziękować dobremu Bogu za 25 lat istnienia. Homilię wygłosił ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina, rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Porównał on Kościół do palącego się ogniska, przy którym można się ogrzać, od którego bije światło. Kaznodzieja zauważył, że teolog musi nieustannie wkładać wiele wysiłku, aby jego wiara nie osłabła, gdyż wtedy będzie mógł rozpalać „Boży ogień” w ludzkich sercach. Przypomniał też, że Studium Teologii w Koninie, jako filia PWTW, w swojej 25-letniej historii przeżywało różne okresy: „ogień płonął z różną intensywnością, raz mocniej, a słabiej, jednak nie zgasł i trzeba powiedzieć, że dziś płonie coraz bardziej”. Nie mogło też zabraknąć dziękczynnego hymnu „Te Deum”, który zaintonował chór „Misericordia”. Pasterskie błogosławieństwo Księdza Biskupa zakończyło pierwszą część jubileuszu.

Druga część obchodów miała miejsce w auli bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Obecnością na uroczystościach jubileuszowych zaszczycili zaproszeni goście oraz sami studenci, ze swoimi rodzinami i bliskimi. Dyrektor PWT Konin ks. dr Rafał Zieliński, po podziękowaniu gościom za obecność, syntetycznie nakreślił historię Uczelni, przypominając osobę śp. ks. bpa Bronisława Dembowskiego, pierwszego Dziekana Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, oraz założyciela filii Papieskiego Wydziału Teologicznego we Włocławku i Koninie. Mówiąc o wyzwaniach, jakie stoją dzisiaj przed wydziałami teologicznymi, przywołał słowa Benedykta XVI, który powiedział, że teologia ma za zadanie prawdziwie humanizować świat, człowieka i naukę. Dyrektor podkreślił, że właśnie takie zadanie, już od 25 lat, stara się pełnić Studium Teologii w Koninie, a wielkim optymizmem napawa fakt, że do drzwi uczelni pukają nowi kandydaci, którzy chcą szukać w niej odpowiedzi na najważniejsze pytania ich życia. Ważny głos zabrał Rektor PWTW ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina, który powiedział, że współpraca pomiędzy Uczelniami: PWTW i PWT Konin przynosi piękne owoce. Biskup Włocławski Wiesław Mering przestrzegł zaś przed uprawianiem teologii bez modlitwy, życząc jednocześnie Studium w Koninie wielu dobrych studentów.Okazały tort jubileuszowy, z napisem: „25 Studium Teologii w Koninie”, który został podzielony na wszystkich obecnych, stał się doskonałą okazją do rozmów, wymiany wielu refleksji i podzielania się wielką radością, że Studium w Koninie „ma jeszcze coś do zrobienia w diecezji włocławskiej, skoro może przeżywać takie wielkie święto”.