AKW4

20-lecie Studium Teologii w Koninie

8 listopada 2014 pod przewodnictwem ks. bp. Wiesława Meringa, koniński oddział Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie świętował 20 rocznicę swojej działalności. W uroczystości wzięli udział profesorowie, absolwenci, studenci oraz przyjaciele uczelni.

Obchody 20-lecia rozpoczęły się Mszą św. odprawiona w kościele św. Maksymiliana w Koninie pod przewodnictwem Biskupa Włocławskiego. Homilię wygłosił dyrektor Studium ks. dr Henryk, w której szczególną uwagę zwrócił na tworzenie przez Pana Jezusa pierwszych zgromadzeń uczniów, namiastek szkół, uczelni: „Jezus przemawiając do zgromadzonych, mówił do wszystkich, nawet tych, którzy siedzieli z boku, podsłuchiwali, ale nie chcieli usłyszeć prawdy głoszonej i przyjmowanej przez wiernych Chrystusowi”. Na pytanie, „kto jest moją matką i moim bratem”, Jezus odpowiedział: „ci wszyscy, którzy słuchają słowa Boga i wprowadzają je w życie”. Kaznodzieja stwierdził, że już w I wieku po Chrystusie św. Paweł tworzył szkoły z tych wspólnot, gdzie głosił słowa Chrystusa, pokazywał, jak żyć zgodnie z nimi. Wszystko czego nie zdążył przekazać, zawarł w listach do wspólnot. Mówiąc o współczesnych chrześcijanach jako o uczniach Chrystusa kaznodzieja stwierdził: „Wsłuchujemy się więc w Jego słowa, ale jako Kościół Katolicki, rozważamy również słowa i przemyślenia Biskupa Rzymu. W Kościele lokalnym słuchamy słów Pasterza naszej Diecezji, ponieważ to on jest dla nas pierwszym ogniwem przekazywania Dobrej Nowiny”.

Jak podkreślił ks. Witczak, to dzięki takim placówkom jak obchodząca 20-lecie istnienia uczelnia w Koninie, Słowo Boże wypowiedziane przez Chrystusa, pasterzy Kościoła Powszechnego, Pasterza Diecezji jest ciągle żywe, rozważane i analizowane. Uczelnia ta dzięki licznym zdolnym i zaangażowanym wykładowcom, wypełnia słowa Chrystusa: „Poznajcie prawdę, a prawda Was uzdrowi”.

Kaznodzieja dodał, że absolwenci i studenci uczelni są żywym świadectwem, iż nie jest ważna tylko nauka książkowa: „Ona daje nam silne podstawy, możliwości poznania faktów i zrozumienia wielu niejasności, ale to tylko początek dalszej drogi życia. Dzięki wykładowcom znaczne grono wiernych otworzyło na nowo swoje serce dla Jezusa, które przepełniło się miłością do Boga i bliźniego. I właśnie to jest najlepsze świadectwo uczelni teologicznej – zmiana życia pojedynczych ludzi. Na zakończenie kazania Ksiądz Dyrektor serdecznie podziękował pasterzowi ks. bp. Wiesławowi Meringowi za przewodniczenie Mszy św.

Na zakończenie Mszy Świętej ks. bp. Wiesław Mering złożył serdeczne podziękowania za trud wniesiony w prowadzenie uczelni. Kierując słowo do zebranych podkreślił szczególnie dwie cechy teologa i uprawiania teologii: to, że prawdziwy teolog zdobywa swoja wiedzę nie tylko w bibliotece, ale na kolanach w modlitwie przed Panem oraz wierność nauczaniu Kościoła. Pasterz Diecezji zachęcał do propagowania postawy prawdziwych teologów – bezkompromisowego życia nauką Kościoła. Jak wyjaśniał, „w życiu prawdziwego chrześcijanina nie ma miejsca na kompromisy tylko dlatego, że wymagają tego coraz liczniejsze środowiska nie żyjące zgodnie z nauką Kościoła. My chrześcijanie swą postawą, życiem świadczymy o najważniejszych prawdach przekazanych przez Chrystusa”. Stwierdził, że nie są to pierwsze naciski na chrześcijan, aby dostosowali oni swą naukę do świata współczesnego, ale „jak wszyscy wiemy, chrześcijaństwo to nie moda, to wiara w żywego Boga, życie Jego słowem, które od tysiącleci jest niezmienne”.

Ksiądz Biskup szczególne uznanie wyraził dla Pani mgr Grażyny Chojnackiej, przyznając jej medal „Zasłużony dla Diecezji Włocławskiej”. Było to uhonorowanie zaangażowania i pomocy w prowadzeniu konińskiej uczelni oraz wkładu dla dobra Diecezji Włocławskiej. Ks. Biskup serdecznie podziękował jej za ofiarną posługę w sekretariacie, czynne włączenie się w organizację pracy uczelni, troskę o jej rozwój oraz ofiarną posługę profesorom i studentom. Na zakończenie ks. bp Wiesław Mering zakończył błogosławieństwem dla wszystkich zgromadzonych.

Całość uroczystej Mszy Świętej uświetnił swoimi występami chór Mistericordia z parafii pod wezwaniem św. Faustyny Kowalskiej z Konina. Po zakończeniu Mszy św. wszyscy uczestnicy poproszeni zostali do pamiątkowego zdjęcia. Następnie cała grupa przeszła do Auli im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki, by tam rozpocząć drugą część jubileuszu.

Ks. dyrektor Henryk Witczak ciepłymi słowami powitał wszystkich przybyłych gości oraz serdecznie podziękował kapłanom, siostrom zakonnym, wykładowcom, absolwentom, studentom i gościom zaangażowanym w organizację uroczystości. W swoim przemówieniu ks. Witczak powrócił do początków oddziału w Koninie, kiedy to w 1994 roku za zgodą Biskupa Włocławskiego doszło do utworzenia oddziału Studium Teologii w Koninie. Powracając do początków istnienia uczelni wskazał na jednego z głównych założycieli, który całym swoim sercem i pracą zaangażowany był w zaistnienie oddziału w Koninie, ks. dr. Dariusza Kalińskiego. Kontynuacja działalności uczelni pod okiem ks. dyrektora Witczaka przyniosły wymierne dla diecezji sukcesy – około 600 absolwentów. Właśnie dla tych osób i wielu kolejnych warto było podjąć trud otworzenia i działalności oddziału w Koninie.

Po słowie inauguracyjnym, ks. bp Wiesław Mering oraz ks. dr Marek Kotyński wręczyli dyplomy absolwentom rocznika 2014. Wykład inauguracyjny zatytułowany „Wschodnia wrażliwość w postrzeganiu tajemnicy Bożego Macierzyństwa Maryi” wygłosił ks. dr Dariusz Kaliński.