AKW4

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2023/24 w AKW

W poniedziałek 9 października 2023 r. po Mszy św. rozpoczęła się uroczystość inauguracji nowego roku akademickiego w Akademii Katolickiej w Warszawie. Uczestniczył w niej kard. Kazimierz Nycz, Wielki Kanclerz AKW, biskupi (sekretarz KEP, biskupi archidiecezji warszawskiej, diecezji warszawsko-praskiej, łódzkiej, częstochowskiej, siedleckiej, łowickiej i drohiczyńskiej), przedstawiciel Ministerstwa Edukacji i Nauki, 26 rektorów i prorektorów uczelni warszawskich oraz wielu znamienitych gości.

Obecni byli także studenci AKW reprezentujący wszystkie kierunki studiów, seminaria duchowne oraz ośrodki zamiejscowe afiliowane do AKW. Wykład inauguracyjny pt. „Misja współczesnej uczelni. Między nauką a nauczaniem” wygłosił prof. Arkadiusz Mężyk, Rektor Politechniki Śląskiej i przewodniczący KRASP. Podczas uroczystości wręczono Księgę Pamiątkową ks. kard. Kazimierzowi Nyczowi z okazji jubileuszu 50. lecia kapłaństwa i 35. lecie biskupstwa oraz jako wyraz wdzięczności za całą posługę i troskę o naszą uczelnię. Dyrektor Generalny MEiN w imieniu Ministra odznaczył Księdza Rektora Krzysztofa Pawlinę medalem „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas„, zaś ks. prof. Józefa Warzeszaka i ks. prof. Zbigniewa Kubackiego Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Uroczystość zakończyła się słowem i błogosławieństwem Wielkiego Kanclerza AKW.