AKW4

Rekrutacja 2023 / 2024

Studium Teologii z siedzibą w KONINIE

Rok akademicki 2023/2024

STUDIA MAGISTERSKIE (SMGR)

Informacje o studiach w roku akademickim 2023/2024

Podstawowe informacje o studiach magisterskich

Studia magisterskie (SMGR) w Instytucie są przeznaczone dla osób posiadających świadectwo maturalne i pragnących pogłębić swoją wiedzę o Bogu, Kościele i świecie; rozpoznać pełniej swoje powołanie chrześcijańskie; przygotować się do pełnienia posługi katechety lub funkcji świeckiego lidera we wspólnocie kościelnej.
Studia te otwarte są dla osób świeckich, członków ruchów kościelnych, instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego.
Zasady organizacji i tok studiów oraz związane z nimi prawa i obowiązki studentów określa Regulamin SMGR.
Studia magisterskie są odpłatne, a wysokość opłat ustalana jest zarządzeniem księdza dyrektora Instytutu Teologicznego w Koninie na początku roku akademickiego.
opłata semestralna 1200 zł.
Studia magisterskie trwają 12 semestrów i kończą się egzaminem ex universa theologia oraz egzaminem magisterskim. Wszystkie zajęcia realizowane są w formie kształcenia niestacjonarnego. Wykłady i ćwiczenia w odbywają się w soboty w godzinach od 8.40 do 16.30
Opłata wpisowa wynosi 85 zł (przed rozmową rekrutacyjną wpłata powinna być uiszczona na nr konta STK z podaniem tytułu: opłata wpisowa).
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia magisterskie składają w Sekretariacie ITS komplet poniższych dokumentów:
ankietę personalną
życiorys (własnoręcznie podpisany),
oryginał/odpis świadectwa maturalnego,
opinię księdza proboszcza miejsca zamieszkania,
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów,
dwa zdjęcia,+ 1 zdjęcie w wersji elektronicznej, minimalny rozmiar zdjęcia to 300x375px; format:jpg; png; plik zdjęcia podpisany Nazwisko_Imię (bez polskich znaków) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
opłata za legitymację studencką: 22 PLN.
potwierdzenie opłaty wpisowej,(wpłate mozna uiścić na konto, lub przy złożeniu dokumentów)
deklarację płatności za studia.(druk w Sekretariacie)
Termin złożenia dokumentów

Dokumenty można składać w Sekretariacie KONIN w godzinach urzędowania.

Inny termin złożenia dokumentów na studia należy uzgodnić telefonicznie. Rekrutacja kończy się 29.09.2023 roku.

Rozmowa rekrutacyjna

Rekrutację na pierwszy rok studiów i lata wyższe prowadzi ksiądz dyrektor. Rozmowa rekrutacyjna z kandydatami odbędzie się w dwóch terminach do wyboru:

23 września. w godz. 10-13.00

Informacje dodatkowe:

telefon sekretariatu: 63 249 75 10 kom. 518 014 611 (poniedziałek-piątek w godz. 15.00-18.00)
e-mail instytutu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PODYPLOMOWE STUDIA TEOLOGICZNO-KATECHETYCZNE (PSTK)

Podstawowe informacje o studiach

Podyplomowe Studia Teologiczno - Katechetyczne (PSTK) mogą podjąć osoby posiadające tytuł magistra.
Studia podyplomowe przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela religii.
Zasady organizacji i tok studiów oraz związane z nimi prawa i obowiązki studentów określa Regulamin PSTK.
Studia podyplomowe są odpłatne, a wysokość opłat ustalana jest zarządzeniem księdza dyrektora Instytutu Teologicznego w Koninie
opłata semestralna 1000 zł.
PSTK odbywają się w cyklu semestralnym i trwają cztery semestry. Wszystkie zajęcia realizowane są w formie kształcenia niestacjonarnego. Wykłady i ćwiczenia odbywają się w soboty w godzinach od 8.40 do 16.30.
Opłata wpisowa wynosi 100 zł (przed rozmową rekrutacyjną wpłata powinna być uiszczona na nr konta z podaniem tytułu: opłata wpisowa).
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają w Sekretariacie Konin komplet poniższych dokumentów:
ankietę personalną
prośbę o przyjęcie na studia z podaniem motywacji,
życiorys (własnoręcznie podpisany),
odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
opinię księdza proboszcza miejsca zamieszkania,
dwa zdjęcia,
potwierdzenie opłaty wpisowej,(wpłatę można uiścić na konto, lub przy złożeniu dokumentów)
deklarację płatności za studia
Dokumenty można składać w Sekretariacie KONIN w godzinach urzędowania.Inny termin złożenia dokumentów na studia należy uzgodnić telefonicznie.

Rekrutacja kończy się 29.09.2023 roku.

Studium Małżeństwa i Rodziny

Zapraszamy na akademickie studium warsztatowo-wykładowe obejmujące zagadnienia dotyczące tworzenia relacji i budowania duchowości małżeńsko-rodzinnej. Wśród zagadnień, które będą poruszane znajdą się m.in.: rozwój duchowy, komunikacja interpersonalna, wartości i potrzeby, teologia ciała i rodziny, współczesne nauczanie Kościoła o małżeństwie i rodzinie, sposoby pomagania w kryzysie, udzielanie informacji zwrotnej, wychowanie we współczesnych uwarunkowaniach kulturowych, elementy bioetyki i życia małżeńskiego, psychologia małżeństwa. Forma warsztatowa pozwoli na rozwój własny oraz nabycie konkretnych umiejętności pracy grupą.

Korzyści dla uczestników:

wzmocnienie osobistych relacji interpersonalnych
poprawa efektywności komunikacji
głębsze zrozumienie potrzeb własnych i innych
zdobycie narzędzi radzenia sobie w kryzysie
rozwój wiedzy o prowadzeniu życia duchowego
pogłębienie rozumienia nauki Kościoła o małżeństwie i seksualności
Dla kogo? (profil kandydata)
Studium przeznaczone jest dla osób, które oprócz nabycia i pogłębienia kompetencji i formacji własnej, są otwarte na możliwość włączenia się w jakąś formę zaangażowania w Kościele, np. związaną z przygotowaniem narzeczonych do małżeństwa (uczestnictwo w prowadzeniu kursów przedmałżeńskich czy też praca w poradni rodzinnej), organizacją bądź prowadzeniem warsztatów rozwojowych itp.

Jak forma zajęć?
Zajęcia będą miały formę warsztatową, wykładową i konwersatoryjną. Będą się odbywać ok. dwa razy w miesiącu w czwartki przez trzy semestry. Nie obowiązują egzaminy i zaliczenia. Absolwenci otrzymują dyplom uczelni wraz z wypisem zajęć.

Opłaty
Koszt studium za semestr to: 800 zł

Wpisowe 50 zł

Studium Duchowości Chrześcijańskiej

Dlaczego duchowość?
Duchowość chrześcijanina to głębia życia opartego o Ewangelię, piękno wypływające ze zjednoczenia z Bogiem w codzienności. Troska o własną duchowość staje się naszym stałym obowiązkiem. Życie nasze jest życiem duchowym, bo otwarte na działanie i inspiracje Ducha Świętego. Zasadnicza kwestia to jak świadomie i z uwagą pielęgnować dar Bożego życia w sobie: jak je rozwijać i nie pozwolić, aby w nas zamierało.

Co oferujemy?
W nowym roku akademickim proponujemy naszym Słuchaczom nową formułę spotkań i zajęć dotyczących duchowości. Otwieramy Szkołę Duchowości Chrześcijańskiej. Ma być dla nas pomocą, abyśmy uczyli się odkrywać głębię własnego człowieczeństwa i chrześcijaństwa. Tak przeżywać je na co dzień, by się nim cieszyć, by owocowało dla nas i dla innych.

Szkoła Duchowości Chrześcijańskiej , łącznie 3 semestry.

Bogaty program tematyczny obejmuje kwestie antropologii chrześcijańskiej, czyli zagadnienia dotyczące człowieka i jego rozwoju, budowania wzajemnych relacji i przeżywania komunikacji z innymi.

Drugi wymiar to kwestie wprost z teologii duchowości, czyli rozwój duchowy, drogi i dynamika wewnętrznego wzrastania człowieka, odkrywanie modlitwy i sakramentów, by liturgia Kościoła stawała się liturgią życia, a życie drogą do Boga.

Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy, teologowie duchowości, bibliści, oraz specjaliści od komunikacji międzyludzkiej.

Dla kogo? (profil kandydata)
Szkoła Duchowości Chrześcijańskiej zaprasza wszystkich zainteresowanych Słuchaczy: świeckich, siostry zakonne, duchownych, wszystkich, którzy pragną odnowić i pogłębić swoje życie duchowe.

Co po Szkole? (profil absolwenta)
Szkoła Duchowości Chrześcijańskiej jest pomocą na drodze własnego duchowego wzrostu i dojrzewania. Absolwent po ukończeniu Szkoły powinien pogłębić swoją wiedzę z zakresu antropologii, wiedzy o człowieku i duchowości chrześcijańskiej. Powinien otrzymać gruntowne przygotowanie, które będzie mógł wykorzystać w pracy w charakterze kierownika duchowego oraz do szeroko pojętej pracy formacyjnej, czy to w zgromadzeniach zakonnych i wspólnotach życia konsekrowanego, czy też w parafiach, jako lider ruchów i stowarzyszeń katolickich i animacji życia duchowego.

Formawykładów
Zajęcia odbywają się w poszczególne czwartki roku akademickiego po południu, w godz. 17.00-19.30. Mają charakter wykładowy.

Opłaty
Koszt – 400,00 zł/ semestr.